Prohlášení účastníka lekcí

 

  1. Účastník cvičební lekce, pod vedením instruktorky Lenky Vankové, prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní lekce na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Účastník byl poučen o tom, že cvičení je primárně určeno pro zdravé osoby, kteří nemají žádnou zdravotní komplikaci, nebo jiné omezení. Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktualnímu zdravotnímu stavu. Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení lektorky a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezená pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinnen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Lektorka nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, nebo po ní. Lekce body balance a cvičení na balonech nenahrazují žádnou lékařskou péči a také nejsou náhražkou fyzioterapeuta. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po lektorovi požadovat žádné náhrady. 

  2. Za odložené osobní věci si každý účastník lekce zodpovídá sám. Účastník lekce dále prohlašuje, že souhlasí s pořizovaním a případným zveřejněním svých fotografií pořízených na lekcích. Tyto fotografie mohou být následně zveřejněny na webových stránkách www.lenkavankova.cz

  3. Účastník zaplacením vstupného na lekci, přihlášením přes rezervační formulář a svou aktivní účastí na lekci, vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.